Yangın Sınıfları ve Yangın Söndürme Sistemleri

Elektronik Güvenlik Sistemleri | Zayıf Akım Sistemleri / Güvenlik Sistemleri Haberleri  / Yangın Sınıfları ve Yangın Söndürme Sistemleri
Yangın Sınıfları

Yangın Sınıfları ve Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın TDK’da en basit haliyle “zarara yol açan büyük ateş” olarak tanımlanır. Ancak yangın ve dolayısıyla yanma daha komplike ve teknik bir kavramı içermektedir. Yanma eylemi kimyasal olay ve sonuç olarak açıklanır. Çünkü yanma olayında yanıcı maddenin oksijenle birleşmesi gibi kimyasal bir durum söz konusudur. En geniş kapsamıyla yanma; yanıcı maddenin oksijenle birleşerek ortaya çıkardığı ekzotermik kimyasal durum olarak açıklanabilir.

Yanma olayının gerçekleşmesi için 3 şart/gereksinim vardır. Bu gereksinimlerden birisinin bile eksik olması yangın/yanma eyleminin gerçekleşmemesine neden olur. Bunlar;

  • Yanıcı Madde
  • Isı
  • Oksijen

Yanıcı maddenin yapısına bağlı olarak yanıcı maddeler doğada ve çevremizde katı, sıvı ve gaz olarak üç halde de bulunabilirler. Ancak Yangın Sınıflandırması genel olarak 4 kategoride yapılır. Bunlar;

A Sınıfı Katı Yanıcı Yangınlar:

Belirli kütleye sahip olan ve ısı etkisiyle gaz ya da buhar çıkartan maddelerin genel adıdır. Katı maddeler ısı ve yanma sonucu ortaya “kor” çıkarırlar. Katı maddelerin ısıya maruz kalan yüzeyi ve buna bağlı olarak yanıcı gaz çıkarabileceği yüzeyi ne kadar çoksa o oranda kolay yanar.Ortaya çıkan bu “kor” içerisinde yüksek ısı barındırırlar ve yüksek tehlike içerirler. Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri ve Yangın Söndürme sürecinde öncelikle bu korların ısılarının düşürülmeleri gerekir.

B Sınıfı Sıvı Yanıcı Yangınlar:

Sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınları içeren bu sınıf korsuz ve alevli olarak yanar. Yanma olayı genellikle sıvının üst yüzeyinde gerçekleşir ve derinlere inmez. Ancak maddelerin yoğunluk derecelerine bağlı olarak süreçleri değişse de genellikle kolay buharlaşırlar. Zaten bu sınıfta sıvının kendisi değil, ortaya çıkan buhar yanmaktadır. Bu sebeple büyük miktarda gaz birikimi durumlarında patlamalar görünebilir. Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri ve Yangın Söndürme sürecinde boğma yöntemi kullanılabilir.

C Sınıfı Gaz Yanıcı Yangınlar:

Tüm yanıcı gazların çıkardığı yangınları kapsayan sınıftır. Gaz yangını olarak da adlandırılan bu sınıfta hızlı yanma eğilimi vardır. Gaz yanıcılar, A ve B sınıflar gibi buharlaşma sürecine gereksinim duymadıkları için en düşük tutuşma sıcaklığıyla etkileşime geçtiği anda yanma davranışı gösterirler. Bu sebeple bu sınıfın bir diğer belirgin özelliği de patlamalarıdır. Çünkü ani yanma ve etkileşimden ötürü büyük bir tepki gösterebilir ve yanabilirler. Ancak burada bir detay vardır. Gazların tutuşma ve patlama için alt ve üst patlama limitleri denen sınırları vardır. Havada belirli orandaki gaz karışımlarının oluşması anlamına gelen bu durum patlayıcı ortam olarak tabir edilir. Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri ve Yangın Söndürme sürecinde yangın kaynağı kesilmeli ve soğutma işlemi yapılmalıdır.

D Sınıfı Metal Yangınlar; :

En geniş tabiriyle yanabilen metaller yangını olarak tanımlanan bu sınıfta tüm yanıcı metallerin ortaya çıkardığı yangınlar bulunur. D sınıf yangınların temel özellikleri -korlu, alevsiz ve yüksek sıcaklıkta yanmalarıdır. Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri ve Yangın Söndürme sürecinde özel amaçla üretilen D sınıfı Kuru Toz ile müdahale edilir.

Hangi sınıf olursa olsun yangına önlem almak ve olası bir yangın durumunu erkenden algılayarak ihbar etmek hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple de risk durumu ne olursa olsun Yangın Algılama Sistemleri ve Yangın İkaz Sistemlerini yaşam alanlarına entegre etmek en etkili çözüm olarak öne çıkmaktadır.

Section Elektronik Güvenlik Sistemleri

Yangın Algılama Sistemleri ve Yangın Alarm Sistemleri konularında hizmet veriyor, uygulama projelerini kendi risk grupları ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirerek, yangın yönetmeliği ve EN-54 Avrupa Standardına göre çözümler sunuyoruz.