Yanma Unsurları ve Yanma Hızları

Yanma Unsurları ve Yanma Hızlar

Yanma Unsurları ve Yanma Hızları

“Zarara yol açan büyük ateş” olarak tanımlanan “yangın” kavramının ortaya çıkabilmesi için 3 gerekli bileşenin (Yanıcı Madde – Isı – Oksijen) bulunması gerektiğini daha önce de belirtmiştik. İşte yanma eylemi için gerekli bu 3 bileşen aynı zamanda yoğunlukları ve miktarlarıyla yanma unsurunun hızını da belirlemektedir. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle buluşması sonucu ortaya çıkan durum olan “yanma olayı” yanma için gerekli 3 bileşenin bulunma miktarına ve buna bağlı olarak yanma hızına göre 4 kategoriye ayrılır

Bunlar;

  • Yavaş Yanma,
  • Hızlı Yanma,
  • Parlama ve Patlama Yanma,
  • Kendi Kendine Yanma,

Yavaş Yanma

Isı, ışık, alev, korlaşma görülmeyen yanma hızı tipidir. Yanma esnasında ısının veya oksijenin az miktarda bulunmasından kaynaklanan bu yanma hızında herhangi bir korlaşma, yanıcı buhar ya da gaz meydana gelmez. Bu sebeple de yanıcı madde oldukça yavaş bir reaksiyon gösterir. Bu yanma tipine en güzel örnek oksitlenme olayıdır. Bakır, demir gibi metallerin ıslak, rutubetli, nemli ya da asitli ortamlarda bulunması sonucu bozunuma uğraması olayı olan paslanma aslında kimyasal bir yanmadır. Bu yanma esnasında ne yanıcı buhar ya da gaz ortaya çıkar ne de metal üzerinde korlaşma görülür.

Hızlı Yanma

Yavaş yanmanın aksine alevli yanma, korlaşma, yanıcı buhar ve gaz meydana gelen yanma çeşididir. Hızlı yanmada yanma eyleminin tüm belirtileri görülür ve yanma sonucu ortaya çıkan gazlar veya yanıcı buharlarla alevler meydana gelir. Gene katı yanıcı maddelerin yanması (A Sınıfı Katı Yanıcı Yangınlar) sonucu ortaya çıkan ve yanmanın son evresi olan korlaşma da bu kategoride yer alır.

Parlama ve Patlama Yanma

Hızlı ve kolay alev alan maddelerin gösterdiği yanma hızı kategorisidir.Ancak belirtmek gerekir ki Parlama ve Patlama farklı tepkilerdir. Parlama; parlayıcı maddelerin yeterli oranda hava bulunan bir ortamda ufak bir kıvılcımla dahi alevlenerek yanmasıdır. Parlayıcı maddeler çok kolay alev alırlar, hızlı yanarak yayılırlar ve söndürülmeleri oldukça güçtür. Patlama ise; ısının yeterli seviyeye yükselmesiyle ortaya çıkan gazların salınması ve bu salınım sonrasında hızlı hacim artışı sonucu ortaya çıkan enerjidir. Patlamanın boyutu ve etkisi yanan maddenin cinsi, büyüklüğü ve şekli oldukça etkilidir.

Kendi Kendine Yanma

İlk yanma çeşidi yavaş yanmanın zamanla hızlanmasıyla ortaya çıkan yanma hızı çeşididir. Aslında bu süreç yavaş yanma sürecinin devamı da sayılabilir. Ancak süreç sonunda ortaya alevlenme durumu çıktığı için ayrı bir kategori oluşturmaktadır. Burada önemli olan yanan maddenin yapısal özelliğidir. Kendi Kendine Yanma, yağlı maddelerin (özellikle bitkisel kökenli yağlı maddeler) oksitlenmesi sonucu gözlemlenir. Yağlı yüzeylerin hava ile teması sonucunda oksitlenmesiyle başlayan süreç bu ısının artmasıyla tutuşma ve alev alma boyutuna ulaşabilir.

Yangın Algılama Sistemleri

Hızı ne olursa olsun tüm yanma hızları süreç sonunda maddi ve hayati kayıplara sebep olabilir. Bu nedenle de yangın ve yanma durumuna ne kadar erken müdahale edilirse süreç o kadar az kayıpla atlatılabilir. İşte Section Elektronik Güvenlik Sistemleri olarak bu sürecin sıfır kayıpla atlatılabilmesi adına Yangın Algılama Sistemleri ve Yangın Alarm Sistemleri hizmetleri sunmakta, erken algılama ve müdahale için teknik alt yapıyı müşterilerimize eksiksiz sağlamaktayız.