Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri

Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri

Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri

Yangın Algılama ve Alarm Sistemlerinin gerekliliği yadsınamaz bir gerçek. Büyük can ve mal kayıplarına neden olan bu felaket aslında kaçamayacağımız ve göz ardı etmememiz gereken bir felaket senaryosu. Ancak alınacak önlemler ve kurulacak sistemlerle olası bir yangının felaket boyutuna geçmesini önlemek de yapabileceklerimiz arasında.

Yangının çıkmasını önlemek ve yangının yayılmasını önlemek farklı tedbir ve gereklilikler istese de özünde ortak bir sisteme dayanırlar, erken önlem almak. Ne yazık ki bugün pek çok kurum ve kuruluşta ya Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri yok ya da var olan sistemler eski ve bakımsız durumda.

 

Yangın İhbar Sistemleri Zorunluluk Değil, İhtiyaç!

Birçok iş yeri başlangıçta ruhsat almak için en basit Yangın İhbar Sistemlerini araştırmadan ve ortamın uygunluğuna bakmadan kurdurtmakta daha sonra ise bakımını bile yaptırmamaktadır. Çünkü birçok iş sahibi Yangın İhbar, Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemlerine harcanan parayı yük olarak görmektedir. Halbuki bu sistemler öncelikle insanların canını korumak ikinci olaraksa sahip olunan maddi değerleri güvence altına almak için tesis edilmelidir. Kaldı ki doğru şekilde kurulacak ve düzenli bakımı yaptırılacak Yangın İhbar, Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemi olası bir felaketin doğuracağı zarardan ve yükten çok daha azına mal olacaktır. Unutulmamalıdır ki doğru ve işlevsel bir Yangın Algılama ve Alarm Sistemi kurmak hem hukuki hem de vicdani bir gerekliliktir. Ayrıca bu sistemler sanıldığı gibi çok pahalı ve masraflı da değildir. Fiyat ve bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Avustralya Yanıyor

Avustralya yanıyor! Son olarak Avustralya’da yaşanan büyük yangın ve yarattığı sonuçlar yangın gerçeğini ve tehlikesini bizlere bir kez daha gösterdi. Hepimizin büyük üzüntü ve kaygıyla izlediği bu olay aslında yangının ne denli yıkıcı sonuçlarının olabileceğini ve etkilerinin küresel çapta nasıl yayılabileceğini bir kez daha anlamamızı sağladı. Ve tabi bu üzücü olay ayrıca kurulacak erken uyarı sistemlerinin neleri önleyebileceğini de bizlere gösterdi. SECTION ailesi olarak Avustralya yangınlarında yanarak can veren her canlının üzüntüsünü en derinden yaşıyor, benzer olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz.