Okul Güvenlik Sistemleri

Okul Güvenlik Sistemleri

Okul Güvenlik Sistemleri

Okullar; en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın zamanlarının büyük çoğunluğunu geçirdikleri, kendilerini hem geleceğe hazırladıkları hem de sosyal değerler kazandıkları ortamlardır. Hayatta başarılı olabilmeleri için her gün okullara yolcu ettiğimiz çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmelerinin ilk ve en önemli şartlarından birisi de kuşkusuz onlara güvenli ve güvenilir ortamlar sunabilmektir.

 

Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması Genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 26/04/2018 tarih ve 8310247 sayı 2018/10 sayılı Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması konulu genelge kapsamında okullarda sağlıklı ve güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturulması için gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin aksatılmadan alınması ve bu doğrultuda alınması gereken önlemleri açıkça belirtilmiştir. Okul personeli, okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilerin güvenliğini eksiksiz sağlayabilmek adına okul içerisi ve dışarısında bulundurulması gereken birçok güvenlik sistemi vardır.

 

Okul Güvenlik Kamerası Sistemleri

Hayatımızın her noktasında yer alan güvenlik kamera sistemleri okullarımız için de olmazsa olmaz bir öneme kavuşmuştur. Okul sınırları içerisinde yer alan tüm bina ve eklentilere, doğru ekipmanı kurmak, kamera izleme, kayıt ve takip süreçlerinin doğru şekilde yönetmek geleceğimiz olan çocuklarımızın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlayacaktır. Ayrıca kurulacak doğru güvenlik kamerası sistemleri okul içerisinden ya da dışarısından gelebilecek tehlikeler ve suçlar için de caydırıcı unsur olacaktır. SECTION markamızla çocuklarımızın güvenliğini sağlamak adına okullarda güvenlik kamerası sistemleri kuruyor, okullarımıza profesyonel hizmetler sunuyoruz.

 

Okullarda Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri

Protokollere uygun şekilde kurulmuş, olası tüm yangın senaryolarını hesaba katarak tasarlanmış Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri, okulların belki de en önemli güvenlik sistemidir. Kendimizden daha değerli olan çocuklarımızın can güvenliği için bu sistemlerde en ufak detayın bile göz ardı edilmemesi gerekir. Bina içerisinde yetişkinlerden daha çok çocukların olduğu gerçeğiyle sistemler her türlü duruma uygun kurgulanmalıdır. SECTION olarak okullarda Yangın İkaz ve Alarm Sistemlerini profesyonel olarak kurmakta ve kontrollerini sağlamaktayız.

 

Okullarda Geçiş Kontrol Sistemleri

Geçiş Kontrol Sistemleri, okul güvenliğini daha ilk noktadan sağlamak adına oldukça önemli ve etkilidir. Bu sistemler gerek okula yetkisiz girişlerin engellenmesi gerekse okul içerisinde önemli alanlara öğrencilerin geçişini önlemek adına büyük gerekliliktir. Ayrıca öğrenci ve çalışan giriş çıkışlarını kontrol etmek adına da büyük faydalar sağlamaktadır. Geçiş Kontrol Sistemleri konusunda hizmet almak isteyen okullarımız için SECTION markamızla kaliteli hizmet sunmaktayız.

 

Okullarda Alarm ve Çevre Güvenlik Sistemleri

Yönetmelik uyarınca hem okul içini hem de okul çevresini kapsamlı bir şekilde güvence altına almak okul yönetiminin öncelikli görevleri arasındadır. Bu kapsamda dışarıdan gelebilecek tehlikeleri önleyecek olan Alarm ve Çevre Güvenlik Sistemleri, güvenli bir ortam ve buna bağlı olarak da kaliteli eğitim sağlayacaktır. Bu alanda kaliteli hizmet anlayışımız ve profesyonel kadromuzla hizmet sunmaktayız.

 

Okullarda Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri

Okullarda güvenliği sağlamak adına olmazsa olmaz gereksinimlerden olan Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri, hem okul içi iletişim hem de acil durum senaryolarında kusursuz çalışması gereken sistemlerdir. Okul anonslarında yöneticilere kolaylık sağlayan bu sistemler, özellikle acil durumlarda küçük öğrencilerin en etkili ve hızlı şekilde yönlendirilmelerini sağladığı için hayati önem taşımaktadır. SECTION markası olarak okullarımıza Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri alanında profesyonel çözümler sağlıyoruz.

 

Okullarda Kurumsal Data ve Network Sistemleri

Okul bünyesinde bulunan öğrencilere ait olan tüm şahsi bilgilerin, sınav notlarının, idari belgelerin vb dokümanların dijital ortamda güvenliğinin sağlanması okul yönetimince alınması zorunlu bir önlemdir. Bu bağlamda doğru kurulmuş bir Data ve Network Sistemi hem okul dijital güvenliğini sağlayacak hem de okula duyulan güveni artıracaktır. Bu konuda okullarımıza destek olmak için SECTION olarak profesyonel hizmet sunmaktayız.