Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Elektronik tabanlı Yangın Algılama Ve İhbar Sistemleri, muhtemel bir yangına karşı can ve mal güvenliğinin korunması amaçlarına hizmet eder. Bu yazımızda; ilgili standartlar gözetilerek ve yürürlükteki yönetmeliklere bağlı kalınarak tasarlanmakta olan Yangın Algılama Sistemleri hakkında bilinmesi gerekenlere, “Yangın alarm sistemleri nasıl çalışır?” sorusunun yanıtına, Yangın Algılama Sistemlerinin Çeşitlerine ve kullanım alanlarına değineceğiz.

Bir yapının tamamen yanmaz olarak inşa ve dekore edilmesi mümkün olmadığından yapılması gereken en doğru ve gerekli hamle, yangın çıktığı anda bu yangından kişileri haberdar etmesi için geliştirilmiş Yangın Algılama Sistemlerini kullanmaktır.

Isı, ışık radyasyonu (yayılım) ve duman vb. belirtileri sayesinde insanlar tarafından fark edilebilir özellikte olmasına karşın yangın, kimi zaman insanların ulaşamadığı bölümlerde ve zamanlarda ortaya çıkabilir, büyüyebilir ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle yangının büyümesinin ve dolayısıyla can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmesinin tek yolu, Yangın Algılama Sistemlerinin kullanılmasıdır. Bu sistemlerin çalışma prensibi, dedektörleri sayesinde algıladıkları yangın belirtilerini elektriksel sinyale çevirerek kişilerin anlayacağı ekipmanlarla (uyarıcılarla) uyarmak, ikaz etmek şeklindedir. (Alarmı devreye alma, bilgisayar ekranında bildirim, telefona bildirim gönderme vb. yollarla).

 

Yangın Alarm Sistemleri Nasıl Çalışır?

Özellikle hastane, okul, AVM gibi kalabalık mekânlarda paniğe bağlı yaralanma ve can kayıplarını engelleyen Yangın Alarm Sistemlerinin nasıl çalıştığı ve koruyuculuğu sistemin güvenirliğinden emin olmak isteyenlerin merak ettiği soruların başında yer alır.

Olası bir tehlike anında otomatik olarak devreye giren Yangın Algılama Sistemleri; algılama, değerlendirme ve alarm unsurlarına sahiptir:

  • Algılama aşamasında mevcut ya da başlayacak bir yangının belirtileri (ısı, duman, ışık vs.) tespit edilir. Algılama işinden, yapının ve yapıya ait bölümlerin özelliğine göre konumlandırılmış (riskli noktalara) dedektörler sorumludur.
  • Değerlendirme, sistemin beyninde gerçekleştirilir. Bu bölümde, dedektörler aracılığıyla iletilen uyaranın yangın habercisi olup olmadığı test edilir. Yangın riskinin yüksek olduğu alanlarda kurulan gelişmiş sistemlerde yangının nerede çıktığı da belirlenebilmektedir.
  • Alarm ise değerlendirme sonucu yangını işaret ettiğini gösterir sinyallerin kontrol sinyallerine dönüştürülmesidir. İkaz, sesli ve ışıklı olarak yapılır. Ayrıca dilendiği takdirde ek olarak yapı sahibine ve yetkili ekiplere telefon vb. yollarla bildirim de yapılabilir.

Sistemlere dâhil edilen bir de yangın butonları vardır. Manuel kullanım için tasarlanmış olan bu butonlara basıldığında Yangın Alarm Sistemleri otomatik olarak devreye girer.

Yangın Alarm Sistemleri, yangın kontrol ve söndürme sistemleriyle entegre olabilir. Bu sayede insan müdahalesine gerek duyulmadan da yangın kontrol altına alınabilir.

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri 2

Yangın Algılama Sistemlerinin Çeşitleri

Yangın Algılama Sistemlerinin iki farklı çeşidi bulunur: Konvansiyonel Sistemler ve Adreslenebilir Sistemler.

Birden fazla sistem dedektörünün gruplandırılarak tek bir kablo ile kat veyahut kompartıman bazında yangın alarm sistemlerine bağlandığı sistemler, Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemleri ya da Bölgesel Yangın Algılama Sistemleri olarak adlandırılır. Bu tür sistemlerde yangın bölgesel düzeyde algılanarak ilgili bölge için ışıklı ikaz sistemleri devreye alınır. Yangının çıkış noktasının tespiti için bölgedeki dedektörlerin tamamı araştırılmalıdır. Az katlı binalarda, bir katında çok sayıda oda olmayan yapılarda, yangının çıktığı noktanın kolaylıkla tespit edilebileceği yapılarda, depolarda ve atölyelerde kullanıma uygundur.

Yangın algılama sistemlerinin çeşitlerinden bir diğeri ise Adreslenebilir Yangın Algılama Sistemleridir. Bu tür sistemler, konvansiyonel sistemlerden farklı olarak yangının çıkış noktasının net olarak belirlenmesinde görev alır. Bir adresleri (kimliği) bulunan dedektörler, hem birbiriyle hem de panelle haberleşebilir özelliktedir. Adreslenebilir sistemlerde, olası bir yangın durumunda sinyal gönderen dedektörün hangi dedektör olduğu bilinir. Bu tür Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri; çok katlı binalarda, yüksek riskli tesislerde, otellerde ve/veya hastanelerde kullanıma uygundur.

 

Yangın Algılama Sistemlerinin Kullanım Alanları

Yangın algılama sistemlerinin kullanım alanları oldukça geniştir. Zira alınan tüm önlemlere karşın her tür yapıda yangın çıkma olasılığı daima vardır. Olası bir yangının yol açacağı maddi manevi büyük kayıplarla kıyaslandığında kurulum maliyeti oldukça düşük kalan yangın algılama alarm ve sistemlerinin, hanelerin yanı sıra özellikle çok katlı yapılarda, AVM’lerde, ofis olarak kullanılan binalarda, endüstri tesislerinde, otellerde ve hastanelerde, bir diğer deyişle, insan yoğunluğunun çok olması sebebiyle yangın durumda kaos çıkmasının muhtemel olduğu yapılarda kullanılması bir gerekliliktir.

Tüm bu bilgiler ışığında yangının dikkate alınması gereken bir konu olduğu tartışmasız şekilde kabul edilmelidir. İşte SECTION olarak bizler de bu önemli konu hakkında sizlere hizmet sunuyor, Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri konusunda profesyonel hizmetler sağlıyoruz. Eğer sizler de kurumunuz, binanız, tesisiniz ve iş yeriniz için Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri konusunda profesyonel hizmet almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.