Güvenlik Sistemleri Güvenli ve Yeterli mi?

Güvenlik Sistemleri Güvenli ve Yeterli mi?

Güvenlik Sistemleri Güvenli ve Yeterli mi?

Güvenlikle İlgili Tercihlerimiz!

Kişilerin korkusuzca yaşayabilmeleri, güven içinde yaşam sürmeleri durumu olarak tanımlanan “güvenlik”, aslında sahip olunan şeyleri koruma içgüdüsü olarak her canlıda var olan bir duygudur. Bu duygu insanlarda o kadar güçlü ve yoğundur ki bazen bir fikri korumak için kripteks teknolojisinin gelişmesine bazen de ülkeyi korumak için Çin Seddi gibi eserlerin örülmesine sebep olmuştur.

Tabi günümüzde bu önlemler ne kripteks gibi komplike sistemlere ne de Çin Seddi gibi zahmetli teknolojiler içermemekte, hatta çoğu zaman farkında olmadan günlük yaşam koşturmacasına devam ettiğimiz şekillerde çevremizde bulunmaktadır. Güvenlik kavramı ve önlemleri öyle geniş kapsamlı olarak bizi sarmaktadır ki; sigorta yaptırmak, alarm sistemleri kurmak gibi bireysel önlemleri içerdiği gibi, devletin sağladığı güvenlik kameraları veya devletin güvenliği sağlayan Polis teşkilatları gibi sosyal güvenlik kavramları gibi geniş ölçekli sistemleri de kapsamaktadır.Şartlar ve teknoloji sürekli gelişse de bu duygu değişmemekte, değer verdiğimiz şeyler için önlemler almaya devam etmekteyiz. Hatta artık hayatımızın büyük bir kısmı olan internet ve dijital dünya için bile “siber güvenlik” gibi kavramlar türetmekteyiz.

Bütçe ve Adaptasyon

Peki, hayatımızın neredeyse her alanında kullandığımız ve gereksinim duyduğumuz bu kavram için ne kadar bütçe ve zaman ayırıyoruz? Güvenlikle ilgili tercihlerimizde önceliklerimiz neler oluyor? Klasikleşen tercihler dışında yeni sistemlere adaptasyonu sağlayabiliyor muyuz?

Birçoğumuzun bu sorulara cevabı olumsuz veya yetersiz olacaktır.Akıllı telefonumuzun ya da kredi kartlarımızın güvenliği için gösterdiğimiz özeni ve güvenlik adaptasyonunu, iş yeri ya da evimiz için göstermiyoruz.Çünkü birçoğumuz başımıza bir şey gelene kadar o olaya dair alınabilecek güvenlik önlemlerini düşünmüyoruz. Buna dair en sık yaptığımız açıklama da ekonomik ve sosyal koşullarımızın, modern anlamdaki sosyal güvenlik sistemlerine dair önlemler almamız konusunda bizi engelliğiya da önlem aldıktan sonra bir olayla karşılaşmadığımız için yapılan harcamanın gereksiz olduğu yönünde oluyor. Hâlbuki yaşanan sıkıntılara karşı alınacak önlemlerin ortaya çıkardığı maliyet, sıkıntıların ortaya çıktıktan sonra yarattığı maddi ve manevi külfetten çok daha az oluyor.

Peki, Bu Sistemler Yeterli mi?

Herkes bulunduğu çevrenin dinamikleri, sahip olduğu güvenlik alt yapısı ya da riski ölçüsünde hamleler yapmak durumunda olduğu için bu sorunun net bir cevabı tabi ki yok. Ancak alınan önlemlerin güven hissi uyandırması ve caydırıcılık sağlaması gibi göz ardı edilemez önemli bir artısı var. Bu sebepledir ki SECTION olarak güvenlik hizmetlerinin tamamını tek çatı altında sunabilen bizler, güvenlik konusunu en geniş kapsamıyla incelemekteyiz. Sağladığımız geniş hizmet ağımızla müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını rasyonel şekilde görebilmekte, bu sayede müşterilerimize en doğru hizmet ve ürünü sunmaktayız.