Sağlık Kuruluşları Güvenlik Sistemleri

Sağlık Kuruluşları Güvenlik Sistemleri

Sağlık Kuruluşları Güvenlik Sistemleri

Her yaştan insanın birçok farklı hastalıktan dolayı gittiği Sağlık Kuruluşları ve Hastaneler, doğru güvenlik sistemlerinin seçilmesi ve uygulanması açısından oldukça dikkat gerektiren ve zor bir alandır. Sağlık Kuruluşları Güvenlik Sistemleri projelendirmelerle ve özenle yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmalı ve ihtiyaçlara göre çözümler sunulmalıdır. Onlarca kişinin aynı anda içerisinde bulunduğu, adli vakaların ve olayların çözümlerinde aktif rol oynaması ve bazı hastaların hareket kabiliyetlerini kısıtlayan hastalıklara sahip olduğu gerçekleri de göz önüne alınırsa bu zorluk çok daha net anlaşılır.

 

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı’nın 27.03.2002 tarihli 24708 sayılı Resmi Gazetede yayınladığı “Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik’te “Hastane komplekslerinde hasta güvenliğini, sıhhatini ve huzurunu riske sokacak tarzda yapılaşma veya hizmet sunumu yapılamaz.” ibaresi yer alır. İşte bu gereklilikler doğrultusunda Sağlık Kuruluşlarında ve Hastanelerde bulunması gereken birçok güvenlik sistemi vardır.

 

Hastanelerde Güvenlik Kamerası Sistemleri

Daha önce belirttiğimiz 24708 sayılı Resmi Gazetede yer alan yönetmelik gereği tüm sağlık kurum ve kuruluşları, hasta mahremiyeti odaklı olmak şartıyla, ortak alanları kamera sistemleri ile kayıt altına alır ve en az iki ay süre ile saklamakla yükümlü tutulmuştur. Her türlü adli vakanın, saldırının ve güvenlik olayının izlenebilmesi için yüksek çözünürlükte gelişmiş görüntü yakalayacak sistemlerin tercih edilmesi önerilir. SECTION markamızla bu alanda da hizmet veriyor ve uluslararası standartlardaki hizmet kalitesini müşterilerine sunuyor.

 

Hastanelerde Hastane Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri

Olası bir senaryo halinde genç-yaşlı, hastalık fark etmeksizin herkesin Yangın İkaz Sistemlerini algılayabilmesi hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında hem yasal hem de vicdani bir gerekliliktir. Yardımcı olacak personel dışında, hasatların ve hasta yakınlarının en hızlı şekilde durumdan haberdar olarak gerekli hareketi sağlayabilmeleri can güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. SECTION olarak, yönetmelik şartlarına uygun Yangın İkaz ve Alarm Sistemlerini kurma konusunda da müşterilerine hizmet vermekteyiz.

 

Hastanelerde Geçiş Kontrol Sistemleri

Son derece pahalı, kapsamlı ve önemli sistemlere sahip hastaneler, ayrıca tıbbi anlamda yalıtım gerektiren laboratuvar, ameliyathane, server odası, yönetim katı gibi alanları da bünyesinde bulundurmaktadır. İşte farklı alanlarda çalışan personele geçiş yetkisi sunan Geçiş Kontrol Sistemleri, en ufacık hatanın bile yapılmaması gereken ortamlara yetkisiz girişleri engelleyerek önemli bir fayda sağlamaktadır.

 

Hastanelerde Alarm Sistemleri

Hastanelerin genel güvenliğini sağlamak ve caydırıcılık sunmak açısından Alarm Sistemleri büyük gereklilik oluşturmaktadır. Sevdiklerinin ya da kendilerinin sağlıkları için zaten endişeli olan kişilerin dikkatlerinin dağınık olabileceği göz önüne alınarak caydırıcı alarm sistemlerinin kurulması kaliteli hizmet sağlamak adına önemlidir.

 

Hastanelerde Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri

Kendilerinin ya da yakınlarının rahatsızlıkları nedeniyle hastanelerde yer alan kişilerin sağlık sorunlarını, panik durumlarını ve psikolojik gereksinimlerini göz önüne alarak anonsların ve yönlendirmelerin yapılması büyük önem arz etmektedir. İşitme sorunu yaşayan bir kişinin doğru yöne yönlendirilmesi gibi ekstra gereklilikleri de hesaba katarak doğru Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri kurulması hayati önem taşımaktadır.

 

Hastanelerde Kurumsal Data ve Network Sistemleri

Hastanelerdeki en önemli ve gerekli güvenlik sistemlerinden birisi de Kurumsal Data ve Network Sistemleridir. Bakanlık ve devlet tarafından zorunlu tutulan kayıt altına alma ve bu kayıtların bilgisayar ortamında saklanması, yönetmelikte belirtilen gereklilikler doğrultusunda yapılmalıdır. Gerekli idarî ve teknik tedbirlerin alınması ve periyodik olarak denetlenmesi adına tüm sorumluluk hastaneye aittir. İşte bu sebeple hastanelerin doğru ihtiyaçlar ve standartlar doğrultusunda profesyonel çözüm desteği alması gerekir. SECTION olarak Kurumsal Data ve Network Hizmetleri konusunda müşterilerimize profesyonel çözümler sunmaktayız.

 

Hastanelerde Entegre Bina Yönetim Sistemleri

Entegre Bina Yönetim Sistemleri, yukarıda sayılan tüm sistemlerin ve ayrıca hastane içerisindeki havalandırma, su, aydınlatma, ısınma gibi teknik altyapıların bulunduğu sistemlerin aksamadan ve hatasız çalışmasını sağlamaktadır. Herhangi bir elektrik ya da su kesintisinin olmaması, yaşamsal destek sunan aletlerin bir saniye bile aksamadan çalışması hayati önem oluşturmaktadır. Bu da Entegre Bina Yönetim Sistemleri’ni hastanelerin olmazsa olmaz güvenlik sistemlerinden birisi haline getirmektedir. Biz de SECTION markamızla tüm entegre sistemler konusunda müşterilerimize profesyonel ve işlevsel çözümler sunmaktayız.