Yangın Algılama Sistemi Tipleri

Yangın Algılama Sistemi Tipleri

Yangın Algılama Sistemi Tipleri

KULLANIM AMACINA GÖRE YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ TİPLERİ

Yangın Algılama Sistemlerinde kullanım amacına göre iki tip sistem vardır. Bunlar can güvenliğini amaçlayan ve Mal korumayı amaçlayan sistemlerdir. Bu sistemlerde kullanılacak olan güvenlik tipini yukarıda bahsettiğimiz gibi yapının şekli, büyüklüğü, konumu ve kullanım amacı belirler.

Can Güvenliğini Amaçlayan Yangın Algılama Sistemleri

  • Tüm tesisi kapsayacak şekilde koruma sağlayan L1 Tipi
  • Tesisin belli yüksek riskli kısımlarını kapsayacak şekilde koruma sağlayan L2 Tipi
  • Yalnızca kaçış yollarını koruma altına alan L3 Tipi
  • Sadece yangın ihbar butonları ile çalışan sistemleri içeren M Tipi

Mal Korumayı Amaçlayan Yangın Algılama Sistemleri

 • Tüm tesisi kapsayacak şekilde koruma sağlayan P1 Tip
 • Tesisin belli yüksek risk taşıyan kısımlarını kapsayacak şekilde koruma sağlayan P2 Tip

Can Güvenliğini Amaçlayan L Tipi Yangın Algılama Sistemleri

İnsan hayatını korumaya yönelik olan L Tipi Yangın Algılama Sistemleri L1 – L2 – L3 – M tip olarak dörde ayrılır.

 • L1 Tipi Yangın Algılama Sistemleri: Yanma ya da patlama olasılığı bulunan, tehlike sınıfı orta veya yüksek olan, yüksekliği 51.50 metreden fazla konutlarda tercih edilmesi gereken sistem tipidir.Tüm tesisi kapsayan bir koruma sağlamaktadır.
 • L2 Tipi Yangın Algılama Sistemleri: Tesislerin ve mekanların sadece yüksek riskli kısımlarını kapsayan bu sistemler tehlike sınıfı düşük, yayılma potansiyeli olan bir yangına sebep vermeyecek işletmeler için tercih edilmektedir.
 • L3 Tipi Yangın Algılama Sistemleri: Sadece ortamdan kaçış yollarını korumaya yönelik çalışan bu sistemler yayılma potansiyeli olan bir yangına sebep vermeyen, tehlike sınıfı düşük yapılarda kullanılır.
 • M Tipi Yangın Algılama Sistemleri: Tehlike sınıfı orta veya düşük olan yapılarda, insanların yangın durumlarını haber vermeleri için yangın ihbar butonlarının bulduğu mekanizmalardır.

Mal Güvenliğini Amaçlayan P Tipi Yangın Algılama Sistemleri

 • P1 Tipi Yangın Algılama Sistemleri: Tıpkı L1 tipi gibi yüksek tehlike sınıfında yer alan, yanma ve yayılma olasılığı yüksek malzemelerin bulunduğu ya da çok kıymetli malzemelerin depolandığı alanlarda kullanılması gereken sistemlerdir. P1 ile tüm tesisi kapsayan bir koruma sağlamaktadır.
 • P2 Tipi Yangın Algılama Sistemleri: Bu sistemler yapıların sadece yüksek derece yangın çıkma ve yayılma riskinin olduğu kısımları kapsamaktadır.