Yangın Algılama Sistemleri Yönetmeliği

Yangın Algılama Sistemleri Yönetmeliği

Yangın Algılama Sistemleri Yönetmeliği

Bireysel ve Hukuki Bir Gereklilik Olarak Yangın Algılama Sistemleri

Gelişen teknoloji hayatımıza büyük kolaylıklar sağlamasının yanında bazı güvenlik önlemlerini alma zorunluluğunu da beraberinde getiriyor. Ev ve iş yerleri içerisinde kullanımı her geçen gün artan elektronik cihazlar ve kablolama sistemleri belirli oranlarda yangın riskini de artırıyor. Şöyle bir etrafınıza baktığınızda çevrenizde en az birkaç tane yangın riski çıkarabilecek nesne olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Akıllı telefonlar, ayak ısıtıcıları, televizyonlar, klimalar, bilgisayarlar, lambalar diye uzayıp giden tüm bu cihazlar aslında potansiyel bir risk kaynağı oluşturuyor.

Tabi ki bu riski en aza indirmek için bireysel ve hukuki yeni birçok sistem ve kanun da hayatımıza giriyor. Resmi gazetede yayınlanan ve hukuki olarak belirli zorunluluklar getiren yasal mevzuatlar özellikle kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşları kapsayan önlemler oluştururken; bireysel bilinçlenme ve deneyimlerle de her türlü yapı, bina, tesis ve işletme içerisinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan Yangın Algılama Sistemleri ve Yangın İhbar Sistemlerinin kullanılma oranı artıyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan 12937 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu madde; Türkiye’deki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirleri ve yangının, ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için, yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarının nasıl olacağına dair gereklilikleri kapsar.

Tüm konularda olduğu gibi hayati bir durumu içeren yangın konusunda da bireysel bilinçlenme ve tedbirler büyük önem arz ediyor. Özellikle kalabalık ortamları oluşturan; konaklama ve toplanma alanları, eğitim kurumları, sağlık merkezleri, ticarethaneler, ofis, endüstriyel merkezler, depolama alanları, cezaevleri gibi noktalarda Yangın Algılama Sistemleri ve Yangın İhbar Sistemlerinin kullanılması yangının riskinin ve kötü sonuçlarının önüne geçmek adına etkili çözümler sunuyor.Bu sistemleri kurarken yapının mimari özellikleri (şekli, büyüklüğü, konumu), sistemin kullanım amacı, yangının potansiyel yayılma şekilleri sistemin kuruluş şeklini belirlemektedir. Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri eğer birlikte kullanılacaksa Yangın Söndürme Sistemleri ve Tesis Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme sistemleri ile entegre şekilde kurulmalıdır. Ancak bir Yangın Algılama Sistemi en basit haliyle bile şu hizmetleri verebilmelidir;

Yangının Tespiti

(Duman – Sıcaklık – Işınım)

Sesli ve Işıklı Uyarı Sistemi

Kontrol ve Haberleşme

Yangının Başladığı Yerin Tespiti

(Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemleri - Analog Adresli Alarm Sistemleri)

Tüm bu beklentileri karşılaması beklenen Yangın Algılama Sistemleri sıfır hata ile çalışmalı ve hem mal hem de can kaybını en az kayıpla atlatmak için düzenli aralıklarla bakım ve kontrolden geçirilmelidir.